Analyse en ontwerp


Leren in organisaties kan op vele manieren vormgegeven worden. Het ontwerpen van leeroplossingen is een proces van keuzes maken op basis ontwerpprincipes en leertheorieën en kenmerken van de organisatie en medewerkers als uitgangspunt. Voor elke organisatie is er dus een beste manier. Vanuit een brede en diepe analyse van de organisatie zullen factoren geïdentificeerd worden die een rol spelen bij de aanpak, inhoud en vorm.


Een ontwerp kan betrekking hebben op de organisatie van werk en overleg zodat kennisdeling gefaciliteerd wordt. Uiteraard bestaat leren en ontwikkelen ook uit het opdoen van nieuwe kennis. Dit kan door het volgen van opleidingen, cursussen of trainingen. Dit wordt dus ook meegenomen in het ontwerp van leren en ontwikkelen in de organisatie.


Intern opleiden: ontwikkelen in co-creatie


Wanneer het gaat om intern opleiden gebeurt het uitwerken en ontwikkelen van leeroplossingen in samenwerking met medewerkers van de organisatie. De expertise zit immers in de organisatie. Met een inhoudsdeskundige van de organisatie of Subject Matter Expert (SME) wordt de inhoud verzameld en/of ontwikkeld. Op passende wijze wordt deze gestructureerd en aangeboden. Hiervoor worden traditionele en innovatieve middelen ingezet die passen bij de cultuur en ambitie van de organisatie.

MiSiO Learning


Leeroplossingen worden ontworpen en ontwikkeld vanuit de opleidingsbehoefte van de organisatie. Vanuit een brede kennisbasis en met organisatie sensitiviteit ontwerpt MiSiO Learning effectieve leeroplossingen. Daarbij  wordt rekening gehouden met cognitieve en motivationele kenmerken van medewerkers. Op basis van voorkeur in leerstijlen worden leeroplossingen ontworpen met gevarieerde werkvormen die recht doen aan doelgroep, inhoud en context. Waar mogelijk worden technologische middelen ingezet indien dit de effectiviteit verhoogt.  

 

Online Learning


Organisaties hebben vaak een schat aan opleidingsmateriaal in huis. Niet zelden is deze gedateerd en sluit de aanpak of werkvorm niet meer aan bij de voorkeur van medewerkers. Zeker met de intrede van jonge werknemers verandert het leerlandschap in organisaties drastisch. MiSiO Learning kan samen met de organisatie het opleidingsaanbod weer up-to-date maken. Hierbij is een (gedeeltelijke) transitie van traditioneel naar online learning mogelijk.


Veel organisaties hebben hun opleidingsaanbod inmiddels ondergebracht in een bedrijfsacademy. Zowel interne als externe opleidingen, cursussen, trainingen, certificering en accreditatie kunnen binnen een Academy georganiseerd en gemanaged worden. De inzet van een Learning Management Systeem (LMS) geeft veel mogelijkheden tot beheer en organisatie van opleidingsaanbod.

Het scholingsaanbod van uw organisatie samenbrengen in een catalogus of onderbrengen in een Academy? MiSiO Learning ontwerpt en werkt graag mee! Oriënteer vrijblijvend op de mogelijkheden en plan een afspraak.