Motivatie


Een goed ontwerp komt pas tot zijn recht met een bijpassende implementatie. De wijze van implementeren wordt bepaald door de dezelfde contextuele factoren die eerder een rol speelden bij het ontwerp. Dit geeft nogmaals het belang van een grondige analyse fase aan.


Speciale aandacht is er voor het motiveren van de deelnemers. Een positieve houding draagt bij aan het succes van de implementatie. Wanneer de inzet van technologie wenselijk is dient hier aandacht voor te zijn bij het implementatieplan. Motivatie wordt gestimuleerd door het toepassen van technieken die bijdragen aan het gevoel van competentie, autonomie en relatie.  

Actief leren


Leeroplossingen worden aangeboden op een wijze die aansluit bij de medewerkers. Via effectieve tools is het mogelijk om de inhoud stap voor stap te verwerken en voortgang te monitoren. Hierbij worden activerende leerstijlen gebruikt en bij voorkeur vindt (een deel van) het leren op de werkplek plaats. Traditionele trainingen kunnen afgewisseld worden met online learning. Ook e-learning waarbij gebruik wordt gemaakt van interactieve technieken stimuleren een actieve leerhouding.

MiSiO Learning


Naast advies voor een passende implementatie neemt MiSiO Learning graag een uitvoerende rol aan. Trainingen en de implementatie van een LMS kunnen ondersteund worden. Medewerkers kunnen worden opgeleid en gecoacht in hun rol als trainer. Denk daarbij aan didactische tools voor het vormgeven van curriculum en aandacht voor interpersoonlijke aspecten van training. Met de juiste ondersteuning kan intern opleiden naar een hoger plan getild worden.

LMS Hosting


Het onderbrengen van een opleidingsaanbod in een Academy en/of het implementeren van een Learning Management Systeem betekent doorgaans een groot project in de organisatie. Niet zelden ontbreekt het de organisatie aan kennis en expertise. En daarbij moet het gebeuren terwijl de dagelijkse activiteiten gewoon doorgaan. MiSiO Learning biedt de extra inzet die nodig is om de transitie soepel en vlot te laten verlopen. Hieronder valt ook het trainen van medewerkers in het beheer van een LMS. Organisaties kunnen er ook voor kiezen de Academy onder te brengen en deze te laten hosten door MiSiO Learning.

Updaten van het scholingsaanbod en verbeteren van trainingen? MiSiO Learning werkt mee aan oplossingen die passen bij uw organisatie. Laat u informeren in een vrijblijvend gesprek!