Structureel Leren en Ontwikkelen in Organisaties


Een organisatie zal zich steeds moeten blijven vernieuwen om te kunnen blijven concurreren en overleven in de toekomst. Dat betekent dat medewerkers zich moeten blijven ontwikkelen. Dit kan formeel via opleidingen en trainingen én informeel via interne kennisdeling en het werken zelf. Een alom gehanteerd model hiervoor is het 70-20-10 model van Carl Jennings. De aanname daarbij is dat medewerkers voor 70% leren van het werk zelf, 20% leren door samenwerking en overleg (informeel) en 10% van de kennis opgedaan wordt via formele training. Ondanks dat de genoemde percentages ter discussie staan, biedt het model ook een richtlijn om leren en ontwikkelen in een organisatie gestalte te geven.

Leren en ontwikkelen van medewerkers vraagt om een visie op leren en ontwikkelen. Een unieke visie die past bij de organisatie. Een opleidingsplan draagt structureel bij aan verbetering van individuele competenties, teamperformance en organisatieresultaat.

MiSiO Learning


Als partner brengt MiSiO Learning de strategie van leren en ontwikkelen in lijn met de visie van de organisatie. Zo kunnen stappen gemaakt worden naar een lerende organisatie waarin kennis gedeeld wordt en structureel aandacht is voor de ontwikkeling van medewerkers. Bijvoorbeeld door het opstellen van onboarding trajecten, het organiseren van kennisdeling en transitie naar zelfsturende teams. Door het hanteren van een cyclische aanpak kan een proces van continu verbeteren in gang gezet worden.


Met geschreven en ongeschreven regels heeft iedere organisatie zijn eigen kenmerken en cultuur. Vanuit een scherpe analyse zal MiSiO Learning een plan maken om tegemoet te komen aan de opleidingsbehoefte van de organisatie. Leren en ontwikkelen vindt bij voorkeur dicht bij de werkplek plaats. Dit stimuleert de transfer van training. Kennis wordt zo efficiënt omgezet in competenties.

Academy


Om leren en ontwikkelen te organiseren zetten organisaties tegenwoordig vaak een eigen Academy op. Hiermee kan de organisatie het opleidingsaanbod structureren naar doelgroep, op handige wijze aanbieden aan medewerkers en de voortgang monitoren. Ook het behalen en behouden van accreditaties en certificering kan in een Academy ondergebracht worden. Daarmee is de Academy zowel een waardevol instrument als een bron die bijdraagt aan het leren en ontwikkelen van medewerkers.


Het opleidingsaanbod in de Academy kan bestaan uit externe opleidingen en interne trainingen. Het aanbod kan gekoppeld worden aan functies en afdelingen zodat medewerkers makkelijk hun weg vinden. Een organisatie kan kiezen voor een eigen Academy of een Academy laten hosten door MiSiO Learning.

De visie van uw organisatie vertalen in beleid?
Structurele aandacht voor leren en ontwikkelen vormgeven?

Plan een gesprek om de mogelijkheden te verkennen!