Shift into Online Learning

Organisaties veranderen continu onder invloed van maatschappelijke en contextuele factoren en niet te vergeten de behoeften van de gebruiker. Technologische ontwikkelingen voltrekken zich in rap tempo en hebben direct effect op werkprocessen.
Organisaties die meebewegen creëren en benutten kansen.
Dit vraagt voortdurende aanpassing in kennis en vaardigheden van medewerkers.
Leren en ontwikkelen is voor organisaties van cruciaal belang om toekomstbestendig te zijn.

En dat gebeurt steeds meer online. Beweeg mee en maak die Shift into Online Learning samen met MiSiO Learning!

MiSiO Learning

Leren en ontwikkelen in organisaties omvat activiteiten van het vaststellen van beleid tot en met de uitvoering ervan. Grotere organisaties hebben hiervoor een speciale Learning & Development afdeling als onderdeel van HRM. Voor minder grote organisaties is dit meestal niet het geval. Voor díe organisaties is MiSiO Learning een betrouwbare en loyale partner in leren en ontwikkelen. Van het bouwen van een opleidingsprogramma tot  het publiceren en toegankelijk maken via een learning management systeem. 


Vanuit een eigen cultuur, structuur en context heeft iedere organisatie een unieke oplossing voor opleidingsvraagstukken. MiSiO Learning ondersteunt organisaties en werkt als partner mee om leren en ontwikkelen vorm te geven op basis van de specifieke kenmerken van de organisatie. Wat tegenwoordig de gemene deler is in opleidingsland: we gaan allemaal ONLINE! En of we het nu blended doen of volledig online, onze gebruikers verwachten dezelfde kwaliteit als bij face-to-face onderwijs. Dat vraagt iets van het ontwerp, de middelen en de interactie die toegepast wordt. Uitdagingen genoeg!


Strategisch en operationeel


De aspecten van leren en ontwikkelen staan bij voorkeur niet op zich zichzelf en vallen onder een coherent geheel aan keuzes en activiteiten:

 • Analyse & Advies
  De opleidingsbehoefte van de organisatie in kaart brengen en op basis daarvan een opleidingsbeleid opstellen. Hieronder vallen beroepscompetenties, persoonlijke ontwikkeling, veranderende wetgeving, leiderschapsontwikkeling en veiligheidstrainingen. Vanuit een analyse van de specifieke kenmerken van de organisatie wordt een advies opgesteld.
 • Ontwerp & Ontwikkeling
  Het vormgeven van de structuur van het opleidingsaanbod en de inbedding in de organisatie. Het ontwikkelen betreft het samenstellen van een opleidingscatalogus en het produceren van materialen ten behoeve van kennisoverdracht zoals cursussen, trainingen en e-learning.
 • Implementatie & Training
  Succesvol implementeren van het opleidingsaanbod en het uitvoeren van leeroplossingen. Dit kan met de inzet van een learning management system (LMS) dat de mogelijkheid biedt tot het organiseren van de catalogus en het monitoren van de voortgang van medewerkers. Didactische ondersteuning van trainers bij het samenstellen en uitvoeren van trainingen.
 • Project & Evaluatie
  De keuze tot structurele ondersteuning en samenwerking of volledige verantwoordelijkheid voor deelaspecten met een projectmatige aanpak. Een berekening van return of investment op basis de verwachte leeropbrengsten. Het evalueren van leeropbrengsten.

Dit is slechts een beknopt en algemeen overzicht van activiteiten op het gebied van leren en ontwikkelen. Alle activiteiten op het gebied van leren en ontwikkelen waaraan MiSiO Learning een bijdrage kan leveren worden uitgebreider beschreven op de afzonderlijke pagina’s van deze website. De volgorde van de pagina’s zou gezien kunnen worden als een procesmatige aanpak.

Ontdekken hoe online leren uw organisatie future proof maakt en hoe MiSiO Learning hieraan bij kan dragen?
Plan een vrijblijvend kennismakingsgesprek!